SOFOCT
Society of Forensic & Clinical Toxicology
Turkish
Membership Login
I forgot my password

News / Announcement

Tıbbı İnceleme Görevlisi - MRO (Medical Reviewer Officer) Başlangıç Eğitimi

Çalışanların işyerinde madde kullanımı ve bağımlılığı yönünden değerlendirilmesi, suistimal edilen maddenin özellikle yasadışı madde olması halinde yasal zorunluluklar nedeniyle işyeri madde testi eğitimleri önemlidir. Uluslararası uygulamalar bu konuda çalışan hekimlerin Tıbbi İnceleme Görevlisi (Medical Review Officer, MRO) adı altında eğitimlerini yapmaktadır. Adli ve Klinik Toksikoloji Derneği, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde, ülkemizdeki gelişmeler doğrultusunda bu hizmeti veren hekimlerin  alkol ve psikoaktif madde kullanımın belirlenmesi, sonuçların yorumlanması ve raporlanması konusunda sertifikalı bir eğitim planlanmaktadır.

Eğitim iki tam gün olup 11-12 Aralık 2021 tarihleri arasında (eğitim ve sınav) dijital ortamda online olarak konusunda uzman akademisyenler tarafından verilecektir.


Prof. Dr. Serap Annette Akgür

Adli ve Klinik Toksikoloji Derneği Başkanı

Avrupa İşyeri Madde Testi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

11.12.2021 / 11:24:28Copyright © 2016 - SOFOCT, Society of Forensic & Clinical Toxicology - Adana - TR