SOFOCT
Society of Forensic & Clinical Toxicology
Turkish
Membership Login
I forgot my password

News / Announcement

Acil Tıp Pratiğinde KLİNİK TOKSİKOLOJİ Kitabı Yayında

Prof. Dr. Zeynep KEKEÇ editörlüğünde yapılan TATD Toksikoloji çalışma grubunun Acil Tıp Pratiğinde Klinik Toksikoloji isimli kitabı çıkmıştır. Zehirlenme olgularında, uygun ve etkin yaklaşımla doğru tedavi için; Zehir Danışma Merkezleri, 112 Sağlık Birimleri, Acil Servis Hekimleri ve sağlık personeli, Biyokimya ve Toksikoloji laboratuvar uzmanları, Tıbbi Görüntüleme, Yoğun bakım ve Adli Toksikoloji gibi pek çok birimin multidisipliner bir yaklaşımla dayanışması gerekmektedir. Konusunda uzman Acil tıp profesyonelleri ve klinik toksikoloji alanında deneyimli uzmanlarca hazırlanan güncel ve pratik klinik toksikoloji bilgilerini içerir orijinal kaynak niteliğindeki kitabımızın önemli bir eksikliği gidereceği görüşündeyiz... https://www.ematip.com/urun/acil-tip-pratiginde-klinik-toksikoloji18.3.2020 / 10:22:59Copyright © 2016 - SOFOCT, Society of Forensic & Clinical Toxicology - Adana - TR